بسم الله الرحمن الرحيم

معرفی گروه فناوری اطلاعات پژوهشکده باقرالعلوم(علیه السلام)

مدیر گروه: مهندس مهدی رحمتی

مدیر فنی: مهندس مهدی حجتی

مدیر بارگذاری:حجت السلام والمسلمین رسول غفارپور

نشاني: قم، بلوار نيايش، جنب مصلي قدس، پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع)

تلفن: ـ37835373- 025؛ نمابر: 37740355 ـ 025؛ صندوق پستي: 135 ـ 37185

Mail: it.pajooh@yahoo.com it.pajooh@gmail.com

Powered by TayaShop