انتشار کتاب تبلیغ تربیت گرا

در آستانه اربعین حسینی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) کتاب تبلیغ تربیت گرا را منتشر کرد.
14 دی 1392

روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم(علیه السلام) – حجت الاسلام علی اصغر رادحسینی گفت: کتاب تبلیغ تربیت گرا در آستانه اربعین حسینی و با توجه به نزدیکی ایام تبلیغی دهه آخر صفر منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم(علیه السلام): وی با اعلام این خبر خاطر نشان کرد:در این مجموعه ارزشمند سعی شده است موضوعاتی مطرح شود که در تمام فرآیند تبلیغ تأثیر گذار باشند. از این رو در ابتدا به اصلی ترین محور کتاب، یعنی «تبلیغ» پرداخته می شود. «توجه به تبلیغ» وضعیت و اهمیّت تبلیغ را در آیات و روایات منعکس مي کند. بخش بعد «آسیب های تبلیغ متداول» است که کاستی های تبلیغ حال حاضر را بیان مي کند.

وی تاکید کرد: بعد از مشخص شدن مرزها و حدود ممنوع و آسیب زای تبلیغ متداول، با سرفصل «تبلیغ تربیت گرا» تصویری کلی از عناصر و ویژگی های تبلیغ تربیت گرا ارائه می دهد که به دنبال ترسیم تبلیغ مطلوب است.

حجت الاسلام راد حسینی سپس به دو بخش اساسی تبلیغ اشاره کرد و افزود: در این کتاب به دو بخش اساسی تبلیغ یعنی تبلیغ لسانی و غیرلسانی در قالب «دو بخش اصلی تبلیغ تربیت گرا» پرداخته می شود. بعد از آن با «انواع تبلیغ تربیت گرا» انواع تبلیغ ها ترسیم و در ادامه با عنوان «رویکردهای تبلیغ تربیت گرا» به تشریح بسترهای تبلیغ اشاره مي شود.

این مبلغ حوزوی خاطر نشان کرد: با توجه به مراکز و محدوده های تأثیرپذیر انسانی و تشخّص های مورد هدفِ تبلیغ تربیت گرا «حیطه های تأثیر گذاری» نگاشته شده است. این کتاب بعد از آن، توضیح مقاصد را با عنوان «اهداف تبلیغ تربیت گرا» به عهده می گیرد. در نهایت با طرح معیارهای کمّی برای ارزیابی مجموعه ی تبلیغ به تشریح میزان های ارزشیابی تبلیغ برتر با عنوان «شاخصه های سنجش روش تبلیغ موفق» به پایان می رساند.

حجت الاسلام رادحسینی افزود:مخاطبین این کتاب، دست اندرکاران امر تبلیغ، اعم از مبلّغین، مربّیان، مدیران مراکز تبلیغی، کارگردانان، تهیه کنندگان، مدرّسان و محقّقان حوزه ی تبلیغ هستند.

مدیر گروه تبلیغ پژوهی پژوهشکده خاطرنشان کرد: نظر به استفاده ی پراکنده از قرآن و سنّت در مؤلّفه های تبلیغ متداول، ترسیم نظام مند تبلیغ بر اساس آیات و روایات، نیازی است که به صورت فراگیر در محقّقین و مبلّغین رو به افزایش است. اما شیوه ی استاندارد و شفافی برای طراحی تبلیغ با تکیه بر آیات و روایات نگاشته نشده است. در این نوشته با استفاده و استناد به ثقلین سعی بر نظام سازی تبلیغ و عناصر آن شده است. لذا استفاده ي حداکثری از مفاهیم و معالم، با رعایت ضوابط و مقرارت مندرج در آیات و روایات همت نگارندگان است.

وی تاکید کرد:این کتاب به محض تولید و چاپ با استقبال گرم موسسات و آموزشکده های تبلیغی مواجه شده است و هم اکنون در سه موسسه جامعه المصطفی العالمیه، بیان، روایت سیره شهداء در مقاطع سطح چهار و پنج، کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می شود.

حجت الاسلام رادحسینی در پایان افزود: موسساتی که لازم می دانند این اثر را در لیست کتابهای آموزشی خود قرار دهند می توانند با گروه تبلیغ پژوهی پژوهشکده باقرالعلوم –علیه السلام- تماس حاصل فرمایند.

اخبار

Powered by TayaShop