انتشار کتاب «هویت دینی و آموزه های چالش برانگیز معاصر»

روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) ـ کتاب «هویت دینی و آموزه های چالش برانگیز معاصر» نوشته دکتر سید مهدی سجادی توسط شرکت چاپ و نشر بین الملل و به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) منتشر شد.
12 آذر 1391

روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) ـ کتاب «هویت دینی و آموزه های چالش برانگیز معاصر» نوشته دکتر سید مهدی سجادی توسط شرکت چاپ و نشر بین الملل و به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم (ع): دکتر سید مهدی سجادی در ابتدای این کتاب آورده است: اگر چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ظرفیت ها، زمینه ها و فرصت های مناسبی برای بهبود در مؤلفه های توسعه هویت ملی به معنی عام کلمه و تقویت مبانی اعتقادی و اندیشه دینی جوانان جامعه به معنی خاص آن فراهم و تمامی امکانات کشور برای تحقق شعار توسعه معنوی و دینی جامعه بسیج شد، اما نبود برنامه ریزی های مشخص و ساز و کارهای مدیریتی و تصمیم گیری های مناسب برای استفاده بهینه از فرصت های بیان شده، باعث از دست رفتن فرصت ها و امکانات موجود شده است.

وی می افزاید: رسالت نظام تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش و دانشگاه ها) در جمهوری اسلامی نیز که در جهت تقویت روندها و فرآیندهای بهبود و تقویت هویت پذیری دینی دانش آموزان، دانشجویان و جوانان است، رسالتی بی بدیل و بسیار اساسی است که غفلت از آن می تواند زیان های فراوانی را به ویژه در حوزه های اجتماعی ـ رفتاری به بار آورد.

در این کتاب راهکارهای بیان شده نیز با چگونگی اجرای رسالت مهم نظام تعلیم و تربیت در حوزه پرورش و تقویت روندهای هویت پذیری دینی جوانان هماهنگ هستند.

«آموزه های معاصر» عنوان بخش اول این کتاب است و داری هفت فصل بوده که عبارتند از: مدرنیسم، لیبرالیسم، نظریه کثرت گرایی فرهنگی، نظریه کثرت گرایی دینی، نظریه جامعه مدنی، جهانی شدن فرهنگی ـ اجتماعی و پسا ساختار گرایی.

بخش دوم به مفهوم شناسی هویت و هویت دینی می پردازد؛ هویت از نظر گاه های مختلف، عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت، بحران هویت، هویت از دید جامعه شناختی، دین و هویت، هویت دینی، مطالبی است که در این بخش به صورت مفصل تبیین شده است.

در بخش سوم با عنوان آموزه های معاصر و چالش های آن برای هویت دینی که فصل های آن شامل: مدرنیسم و چالش های آن برای هویت دینی، لیبرالیسم و چالش های آن برای هویت دینی، کثرت گرایی فرهنگی و چالش های آن برای هویت دینی، کثرت گرایی دینی و چالش های آن برای هویت دینی، جامعه مدنی و چالش های هویتی آن، جهانی شدن فرهنگی و چالش های آن برای هویت دینی، پسا ساختار گرایی و چالش های هویتی آن، است.

بخش آخر به راهکارها و چشم اندازها می پردازد؛ راهکارهای عملی، راهبردهای تعمیق و گسترش هویت دینی، سیاست های اجرای برنامه توسعه هویت دینی، برنامه های گسترش و تعمیق هویت دینی، فصل های بخش چهارم این کتاب است.

این کتاب در 440 صفحه با قطع رقعی، شمارگان 3000 نسخه و قیمت 8800 تومان به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) و توسط  شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر شده است.

اخبار

Powered by TayaShop